عاشورا

1402-05-02

چرا امام حسین(ع) با ظالمان جنگید ولی بقیه امامان نجنگیدند؟

واقعه عاشورا یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اسلام است که بدون تردید فهم صحیح آن نقش مهمی در تحلیل حوادث قبل و بعد آن دارد. در […]
1402-05-02

خوانش صحیح از واقعه عاشورا

واقعه عاشورا از جمله محوری‌ترین وقایع در تاریخ بشریت است که نیاز به بازخوانی دقیق و صحیح و در عین حال عقلانی دارد. لذا «فکرت، رسانه […]