مرکز تخصصی

1399-05-02

تعویق زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری دانشگاه معارف اسلامی

جهت حفظ سلامتی داوطلبان گرامی، آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری دانشگاه معارف اسلامی (21 اسفند 98) به تعویق افتاد.تاریخ جدید، متعاقبا از طریق سایت دانشگاه، اطلاع […]