• پژوهشکده پژوهشکده
 • مرکز تخصصی مرکز تخصصی
 • کتابخانه کتابخانه
 • نشست و همایش نشست و همایش
 • بانک اطلاعات بانک اطلاعات
 • اخبار اخبار
 • پژوهشکده پژوهشکده
 • مرکز تخصصی مرکز تخصصی
 • کتابخانه کتابخانه
 • نشست و همایش نشست و همایش
 • بانک اطلاعات بانک اطلاعات
 • اخبار اخبار

موسسه معارف اهل بیت (ع)

_______________ معرفی_______________ 

مؤسسه‌ معارف اهل بیت با اعتقاد به این که تنها راه رستگاری و دوری از گمراهی، به حکم حدیث ثقلین، تبیین معارف اهل‌بیت از حقائق قرآن کریم و بی‌گمان معارف اعتقادی سرلوحه آموزه‌های ائمه معصومان است، در سال 1386 با هدف آموزش و پژوهش و دفاع از قرآن و عترت در برابر هجمه بی امان شبهات از سوی مخالفان تأسیس شد.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مربوط به موسسه معارف اهل البیت مطلع شوید

معرفی موسسه

_______________ Blog _______________ 

مؤسسه‌ معارف اهل بیت با اعتقاد به این که تنها راه رستگاری و دوری از گمراهی، به حکم حدیث ثقلین، تبیین معارف اهل‌بیت از حقائق قرآن کریم و بی‌گمان معارف اعتقادی سرلوحه آموزه‌های ائمه معصومان است، در سال 1386 با هدف آموزش و پژوهش و دفاع از قرآن و عترت در برابر هجمه بی امان شبهات از سوی مخالفان تأسیس شد.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مربوط به موسسه معارف اهل البیت مطلع شوید