طبقه روایی ابراهیم بن هاشم قمی

1402-11-26

گزارش پانزدهمین نشست علمی با موضوع«ترسیم طبقه روایی ابراهیم بن هاشم قمی و رفع چالش‌های پیش‌رو »

حجت الاسلام پورموسی علت انتخاب جناب ـ‌ابراهیم بن هاشم‌ـ و بررسی طبقه این راوی را ،کثرت روایت آن در تراث حدیثی شیعه، حضور گسترده در اسناد کتب اربعه و یکی از اصلی ترین انتقال دهندگان تراث اصحاب امام کاظم‌ـ‌علیه السلام‌ـ و امام رضا‌ـ‌علیه السلام‌ـ معرفی کرد.