شب قدر و امام زمان

1403-01-14

مقاله«ارتباط امام زمان علیه السلام با ماه مبارک رمضان»

می‌توان ثابت کرد که ماه رمضان نیز تأثیر متقابل خود را نسبت به امام دارد و هر کس بهتر این ماه را درک کند و از آن بهتر استفاده ببرد، به امام زمان نزدیک‌تر و بهره‌اش از معرفت او بیشتر است.