خطابه غدیر

1402-04-12

کارگاه غدیرشناسی برای اعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاه با حضور آیت الله نجم الدین طبسی در یزد برگزار گردید.

کارگاه غدیرشناسی با موضوع بایدها و نبایدهای تبلیغ در غدیر با سخنرانی آیت الله نجم الدین طبسی(مدرس درس خارج حوزه علمیه قم) دریزد برگزار گردید. در […]