کارگاه غدیرشناسی برای اعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاه با حضور آیت الله نجم الدین طبسی در یزد برگزار گردید.