امام شناسی

1402-05-04

کارگاه آموزشی پژوهش در تراث حدیثی و پیراحدیثی عامه برگزار می‌گردد.

گروه حدیث‌پژوهی پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام  «کارگاه آموزشی پژوهش در تراث حدیثی و پیراحدیثی عامه» رابرگزار می‌کند. موضوعات و اساتید: *ضرورت و اهمیت پژوهش […]