استاد رضا برنجکار

1402-05-02

خوانش صحیح از واقعه عاشورا

واقعه عاشورا از جمله محوری‌ترین وقایع در تاریخ بشریت است که نیاز به بازخوانی دقیق و صحیح و در عین حال عقلانی دارد. لذا «فکرت، رسانه […]