آیت الله سیدان

1401-12-08

آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از علمای برجسته خراسان، در حوالی سال 1320 ولایت مطلقه فقیه را تبیین و اثبات کرد

  به مناسبت سالروز صدور منشور روحانیّت توسط امام خمینی(ره) و به همّت موسسه راهبردی حق پژوهی مشهد، همایشی با عنوان «منشور روحانیّت» در مشهد برگزار […]