سلسله نشست های تخصصی تربیت اسلامی با موضوع «سیر تکوین و ابعاد سند تحول بنیادین آموزش و پروش»برگزار می‌گردد.