نهمین نشست علمی همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت با موضوع «اخلاق و باور به خدا» برگزار می‌گردد.