هشتمین نشست شناسه شیعه

1402-09-30

هشتمین نشست شناسه شیعه با موضوع «کهن ترین غیبت نگاری واقفه» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

به همت دانشکده های مذاهب و شیعه شناسی دانشگاه ادیان و با همکاری گروه حدیث پژوهی پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام، کرسی علمی ترویجی «کهن […]