نشست‌های شناسه شیعه

1402-12-19

گزارش علمی نشست نقد مقاله اعتبار سنجی 《النساء نواقص العقول》 در نهج البلاغه

هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های شناسه شیعه با موضوع :نقد مقاله اعتبار سنجی 《النساء نواقص العقول》 در نهج البلاغه برگزار گردید.