منابع روایی فقهی نوروز

1402-12-28

مقاله«ارتباط رسوم اصحاب رس با نوروز و واکاوی سندی و دلالی روایات نوروز»

در این نوشتار سعی کرده‌است که با روش توصیفی – تحلیلی پس از بیان «تفاسیر قرآنی و روایات اسلامی» تاریخچه و پیشینه اصحاب‌الرس و نیز جشن و مراسم آیین نوروز که از آیین‌های اصحاب‌الرس بوده- است به بررسی سندی و دلالی روایات نوروز بپردازد.