منابع حدیثى و تاریخى شیعه و سنّى

1403-01-06

مقاله«گذرى در نصوص امیرالمؤمنین بر امامت امام حسن مجتبى علیه السّلام»

نویسنده در پاسخ به نامه و درخواست دکتر محمّد حمید الله حیدرآبادى در سال 1387 قمرى، نصوص امامت امام امیرالمؤمنین بر امامت امام حسن مجتبى را در چند گروه نقل مى‌کند