مقام اوصیایی ابوطالب علیه السلام

1403-02-11

مقاله«بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات امام صادق علیه السلام درباره حضرت ابوطالب در کتاب شریف کافی»

نویسنده: ابوطالب علی نژاد چکیده: ابوطالب علیه السلام از شخصیت های بی بدیل تاریخ اسلام است که در تحقّق دعوت اسلام و گسترش آرمان های بلند […]