معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه

1402-10-16

نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی واحدهای پژوهشی حوزوی برگزار می‌گردد.

از سوی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی واحدهای پژوهشی حوزوی همراه با نشست علمی برگزار می‌گردد.