سند نوروز در اسلام

1402-12-28

مقاله«جایگاه نوروز در فرهنگ اهل بیت(ع)»

نوروز روزي است که کشتي نوح بر کوه جودي کناره گرفت و نوروز روزي است که افرادي که از خانه‏ هاي خود خارج شده و به آزمايش الهي از دنيارفتند، مجددا به دنيا بازگشتند.
1402-12-28

مقاله«ارتباط رسوم اصحاب رس با نوروز و واکاوی سندی و دلالی روایات نوروز»

در این نوشتار سعی کرده‌است که با روش توصیفی – تحلیلی پس از بیان «تفاسیر قرآنی و روایات اسلامی» تاریخچه و پیشینه اصحاب‌الرس و نیز جشن و مراسم آیین نوروز که از آیین‌های اصحاب‌الرس بوده- است به بررسی سندی و دلالی روایات نوروز بپردازد.
1402-12-28

مقاله«بازخوانی سند نوروز در روایات اسلامی مطالعه موردی: روایت مُعَلّی بن خُنَیس»

آیین سنتی نوروز، به‌عنوان میراث زنده فرهنگی، با اعتقادات مذهبی درآمیخته و یکی از مؤلفه‌های پیوند هویت ملّی و دینی ایرانیان بدل محسوب می‌شود.