رمضان در کلام معصومین

1402-12-23

مقاله «رمضان در کلام معصومین (ع)»

در بخش اول، فضیلت ماه مبارک رمضان در کلام معصومین(ع) بیان می گردد، بخش دوم شامل آداب و وظائف مسلمانان در ماه مبارک رمضان می گردد