حضرت خدیجه

1403-01-02

مقاله«قطره ای از دریای فضایل حضرت خدیجه (علیها السلام)»

ایمان حضرت خدیجه (س) به پیامبرخدا(ص) و انتخابش به عنوان همسر آینده، در کنار درایت و لطف الهی، نقش تعیین کننده ای در فضایل و مقامات او دارد.