حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی

1402-10-23

اهمیت بازگشت به تراث ناب اسلامی و به کارگیری ایده های نو در پاسخ به نیازهای

در نشست علمی ضرورت توجه به پژوهش‌های جدید در پیشبرد دانش کلام: حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی بر اهمیت بازگشت به تراث ناب اسلامی و تبیین ایده های نو برای پاسخ به نیازهای تأکید نمود و گفت: بالاترین سطح اندیشه در قران و روایات نمود یافته است؛ ما باید به نسوس بازگشت نموده، برگشت به نسوس را نباید به معنای نادیده گرفتن و حذف مسیر طی شده بدانیم.