تحقیقات کلامی

1403-04-20

با اعطای رتبه علمی پژوهشی الف به فصلنامه تحقیقات کلامی موافقت شد.

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه با توجه به نظر ارزیابان و مصوبه کمیسیون نشریات علمی حوزوی با اعطای رتبه علمی پژوهشی  به فصلنامه تحقیقات کلامی موافقت کرد.