بانوان محدثه در زمان امامان

1403-02-20

مقاله«حضرت معصومه (سلام الله علیها) در جمع بانوان محدثه»

  نویسندگان: سید جواد حسینی   آیتی از خداست معصومه       لطف بی انتهاست معصومه(س) جلوه ای از جمال قرآن است   چهره ای حق نماست،معصومه(س) عطر باغ […]