اکبر اقوام کرباسی

1403-02-17

مقاله«بررسی مواجهه کلینی و صدوق با احادیث مربوط به اراده خداوند»

ثقة‌الاسلام کلینی و شیخ صدوق، دو محدث بزرگ امامیه و صاحب دو اثر گران‌سنگ حدیثی الاصول من الکافی و التوحید، هر کدام میراث‌برِ جریانی از تاریخ حدیث و کلام روایی امامیه هستند