اثبات ایمان ابوطالب

1403-01-02

مقاله«اثبات ایمان ابوطالب علیه السلام در سخنان عالمان اهل سنّت از سده دوم تا پانزدهم»

نویسنده:محمدعلی مروجی طبسی چکیده بسیاری از عالمان سلف و خلفِ اهل سنّت، اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، بر خلاف آنچه به مشهور ایشان نسبت […]