گزارش تصویری آیین امضای قرارداد احیاء و نشر مشترک آثار شیخ صدوق