دبیرعلمی گروه روش شناسی و مبانی معرفتی پژوهشکده معارف اهل بیت(ع) از فعالیت ۱۰ ساله پژوهشگران در تدوین موسوعه بزرگ احادیث اعتقادی خبر داد.