25آذر نشست سالانه پژوهشکده معارف اهل بیت همزمان با روز پژوهش برگزار شد