نشست علمی «التقاط در تربیت اسلامی و راه‌های برون‌رفت از آن»