گزارش تصویری نشست علمی ضرورت توجه به پژوهش‌های جدید در پیشبرد دانش کلام