گزارش تصویری مدرسه تابستانه حدیث که با موضوع«جایگاه حدیث در علوم اسلامی»برگزار گردید.