کتاب امام مهدی عجل الله فرجه به زبان روسی منتشر شد