چهارمین شماره از دو فصلنامه “کلام اهل بیت علیهم السلام” منتشر شد.