روح بلند حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست