دانشنامه اهل بیت (علیهم السلام) یک اثر جامع فراگیر و جهانی است