برگزاری دومین «اعتکاف علمی طلاب و فضلای کشور» در حرم رضوی