مدرسه زمستانه مطالعات سلامت در قرآن و حدیث؛ درآمدی بر حدیث پژوهی در حوزه سلامت

صفحه 1 از 2

لطفا فقط از اعداد استفاده کنید

لطفا مانند نمونه وارد نمایید: 09123456789

لطفا مانند نمونه وارد نمایید: 09123456789

لطفا برای ثبت نام در این مدرسه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به شماره کارت
6063737004960793
بانک مهر ایران
به نام موسسه معارف اهل بیت ع
واریز و سند واریز خود را در باکس زیر بارگذاری کنید.