مدراس حدیثی

 

 

عنوان مدرسه حدیثی: همبستگی قرآن و حدیث؛ نقش متقابل قرآن و حدیث در فهم قرآن و اعتبارسنجی حدیث

عناوین و ارائه دهندگان:

✅افتتاحیه؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید هادی زاده

🔶پنل نخست؛ نقش حدیث در شناخت متن و محتوای قرآن

✅جایگاه تفسیر روایی قرآن در میان گونه های مختلف تفسیری؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعودی

✅قرائات اهل بیت علیهم السلام؛ دکتر محمدعلی موحدی؛دکتر مستفید

🔶پنل دوم؛ نقش قرآن در اعتبارسنجی حدیث
✅نقش عرضه احادیث بر قرآن در اعتبارسنجی آن؛ دکترقربانی زرین

✅نظریه موافقت معنایی حدیث با قرآن؛(چیستی و کاربست ها)؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر قائمی نیا

🔶پنل سوم؛ همبستگی معنایی قرآن و حدیث

✅همبستگی مضامین اعتقادی قرآن و احادیث؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی

✅همبستگی مضامین فقهی قرآن و احادیث؛ حجت الاسلام و المسلمین خطاط

🔶پنل چهارم؛ قرآن بسندگی و حدیث بسندگی

✅خوانشی انتقادی از نظریه قرآن بسندگی؛ دکتر عبدالعلی موحدی

✅خوانشی انتقادی از نظریه حدیث بسندگی؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر طباطبایی

✅اختتامیه: آیت الله هادی نجفی

مهلت ثبت نام ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / برگزاری: 25 و 26 مرداد 1402 / اصفهان

 

ثبت نام مدرسه تابستانی حدیثی - اصفهان ۱۴۰۲

 

 

 

عنوان مدرسه حدیثی: جایگاه حدیث در علوم اسلامی

عناوین و ارائه دهندگان:

✅ افتتاحیه: استاد آیت الله سید جعفر سیدان

✅جایگاه حجت الاسلام و المسلمین حدیث در علوم تربیتی(با تاکید بر روانشناختی تربیتی)؛ دکتر پسندیده

✅جایگاه حدیث در کلام؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی

✅جایگاه حدیث در تفسیر(با تاکید بر تفسیر تطبیقی آیات امامت)؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان

✅جایگاه حدیث در تاریخ؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری

✅اختتامیه: استاد آیت الله مهدی مروارید

برگزاری:  28 و 29 مردادماه 1402 / ثبت نام: تا 25 مرداد 1402 / مشهد، سرشور18، مدرسه علوم دینی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه

 

ثبت نام مدرسه تابستانه - مشهد 1402