جشنواره حدیث پژوهان جوان

 

فراخوان اولین دوره

جشنواره علمی حدیث پژوهان جوان

 

  • ارسال مقالات علمی در موضوعات:

الف. تاریخ حدیث

ب. منابع حدیثی

ج. اعتبارسنجی و رجال الحدیث

د. فقه الحدیث

ه. مصطلح الحدیث

و. پاسخ به شبهات حدیثی

  • امتیازات ویژه داوران:
  1. پژوهشی بودن اثر
  2. نوآورانه بودن  اثر
  3. نشر یافته در مجلات پژوهشی معتبر
  4. دارای رویکرد موافق با اصالت میراث حدیثی شیعه

 

مرحله نخست:

ارزیابی مقالات حدیث پژوهان جوان توسط هیئت داوران و انتخاب ده مقاله به عنوان مقالات برتر

جایزه هر مقاله سه میلیون تومان

 

مرحله دوم:

ارائه و نقد مقالات علمی پژوهشی برگزیده در نشست های شناسه و انتخاب سه نفر برتر توسط هیئت داوران

جایزه نفر اول ده میلیون تومان

جایزه نفر دوم هفت میلیون تومان

جایزه نفر سوم پنج میلیون تومان

 

◊ حداکثر سن شرکت کنندگان  35 سال

◊ مهلت ارسال آثار 15 آبان ۱۴۰۲

 

مهلت ارسال مقالات تمام شد