دوره شناخت حدیث امامیه

  باسمه تعالی     طرح دوره شناخت حدیث امامیه به باورِ شیعه، عترت و اهل بیتِ رسول خدا ـ بنا به نص و نصب الهی … ادامه خواندن دوره شناخت حدیث امامیه