ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلد 3)

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلد 3)
نویسنده: غلام حسین ابراهیمی دینانی دسته: فلسفه, نبوت ناشر: طرح نو سال چاپ: 16 Jul, 1379 شابک: م‌77-7829 تعداد صفحات: 478 Pages کشور: ایران زبان: فارسی ابعاد کتاب:
توضیحات:

کتاب حاضر، سومین و آخرین جلد از مجموعه ((فلسفه و فرهنگ)) است که نگارنده طی آن کوشش نموده شرحی مفصل از ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام تا زمان حاضر به دست دهد .


کتاب حاضر، سومین و آخرین جلد از مجموعه ((فلسفه و فرهنگ)) است که نگارنده طی آن کوشش نموده شرحی مفصل از ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام تا زمان حاضر به دست دهد .نگارنده بر این باور است :((اندیشه‌های فلسفی در جهان اسلام آرام و بدون کشمکش صورت نپذیرفته و در هر برهه‌ای از زمان با نوعی مخالفت و خصومت روبه‌رو بوده است .شکل‌گیری اندیشه فلسفی نتیجه‌ای است که از نوعی تعاطی و برخورد اندیشه‌ها حاصل می‌گردد)) .وی همچنین در خصوص کتاب یادآور می‌شود :((آنچه در این مجموعه مورد بحث و گفت و گو واقع شده ماجرای پر فراز و نشیب فکر فلسفی است که از میان گروه‌های متعدد و متضاد عبور کرده و با بحران‌های سخت و دشوار مواجه گشته است)) .برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از :((ماهیت فلسفه اسلامی))، ((آیا فلسفه اسلامی در جمع و توفیق میان عقل و دین موفق بوده‌اند؟))، ((صدرالمتالهین و تاسیس اصل در فلسفه اسلامی))، ((هستی و حضور))، ((تفکر و هستی))، ((نور یا وجود))، ((شواهد اصالت وجود)) و ((وجود و تشخص))