آسمان توحید و معرفت: شهود توحیدی و مراتب آن در مکتب قرآن و اهل بیت (ع)

آسمان توحید و معرفت: شهود توحیدی و مراتب آن در مکتب قرآن و اهل بیت (ع)
نویسنده: محمدباقر تحریری دسته: عرفان ناشر: انتشارات نور ولایت سال چاپ: 20 May, 1391 شابک: 9789648815399 تعداد صفحات: 68 Pages کشور: ایران زبان: فارسی ابعاد کتاب:
توضیحات:

آشنایی با سیره و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأسی به این الگوهای رفیع سعادت، چراغ راه رهروانی است که در وادی عبودیت قد م نهاد ه،
می خواهند به سرمنزل سعادت رهنمون گردند. در جای جای میهن اسلامی ایران به ویژه سرزمین آذربایجان عالمان عارفی زیسته اند که دل به نور توحید بر افروخته و با توجه به معارف قرآن و آموزه های آسمانی ائمه اطهار علیه مالسلا م با چشم دل به مشاهده قیامت برخاسته اند.


مقدمه
آشنایی با سیره و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأسی به این الگوهای رفیع سعادت، چراغ راه رهروانی است که در وادی عبودیت قد م نهاد ه،
می خواهند به سرمنزل سعادت رهنمون گردند. در جای جای میهن اسلامی ایران به ویژه سرزمین آذربایجان عالمان عارفی زیسته اند که دل به نور توحید بر افروخته و با توجه به معارف قرآن و آموزه های آسمانی ائمه اطهار علیه مالسلا م با چشم دل به مشاهده قیامت برخاسته اند.
« مفاخر آذربایجان، نمادهای عزّت و سربلندی ایران اسلامی » طرح جامع با هدف آشناکردن جوانان و نوجوانان با سیره و سلوک بزرگان علما و عرفا ، نشر آموزه های بلند و متعالی قرآن و ائمه اطهار علیه مالسلام، مبارزه با شبیخون فرهنگی دشمن، پیشگیری از گسست فرهنگ دینی بین نس ل ها و… در سه به پنج زبان زنده دنیا و با بهره گیری از ظرفیت غالب رشته های هنری و فضای مجازی و… در حال اجراست.