فلسفه

یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی.


یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی.
علامه طباطبایی که خود فیلسوفی بزرگ و از طرفی دین شناسی سترگ بود، سعی در آشتی میان فلسفه و دین داشت و همواره می کوشید چراغ فلسفه را روشن نگاه دارد و به عبارت دیگر از دیگران نیز می خواست که راه تعقل در پیش گیرند و از خرافات و مغالطات دوری جویند و این را حتی دستوری از سوی دین اسلام و پیشوایان آن نیز می دانست.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از: مقدمه ناشر؛ مقدمه مترجم؛ فلسفه چیست؟ و فلسفه الهی کدام است؟؛ دین و فلسفه؛ فلسفه الهی اسلام یا کمال فلسفه؛ دو نوع قضاوت علمی و حقوقی؛ اجمالی از زندگانی علی علیه السلام و اشاره ای به شخصیت روحانی و مقام علمی او؛ مقایسه ای بین سخنان علی علیه السلام و سخنان دیگران؛ نمونه هایی از سخنان علی علیه السلام پیرامون برخی از مسائل فلسفه الهی؛ فهرست منابع و مآخذ؛ فهرست مطالب

1399-08-17

علی علیه السلام و فلسفه الهی

یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی. یکی از کتاب […]
1399-08-17

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلد 3)

کتاب حاضر، سومین و آخرین جلد از مجموعه ((فلسفه و فرهنگ)) است که نگارنده طی آن کوشش نموده شرحی مفصل از ماجرای فکر فلسفی در جهان […]
1399-08-17

مصارع المصارع

در این کتاب نظرات ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا (م 428 ه.ق) و ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شهرستانی (م 548 ه‍‍‍‍..ق) به نقد کشیده […]
1399-08-17

ابن عربی لیس بشیعی

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وله الحمد، والصلاة والسلام علی محمد وآله.. فإنه قد کان، ولا یزال، ثمة أناس یتظاهرون بالزهد، والإعراض عن الدنیا، ویدّعون لأنفسهم کرامات، […]