عرفان

آشنایی با سیره و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأسی به این الگوهای رفیع سعادت، چراغ راه رهروانی است که در وادی عبودیت قد م نهاد ه،
می خواهند به سرمنزل سعادت رهنمون گردند. در جای جای میهن اسلامی ایران به ویژه سرزمین آذربایجان عالمان عارفی زیسته اند که دل به نور توحید بر افروخته و با توجه به معارف قرآن و آموزه های آسمانی ائمه اطهار علیه مالسلا م با چشم دل به مشاهده قیامت برخاسته اند.


مقدمه
آشنایی با سیره و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأسی به این الگوهای رفیع سعادت، چراغ راه رهروانی است که در وادی عبودیت قد م نهاد ه،
می خواهند به سرمنزل سعادت رهنمون گردند. در جای جای میهن اسلامی ایران به ویژه سرزمین آذربایجان عالمان عارفی زیسته اند که دل به نور توحید بر افروخته و با توجه به معارف قرآن و آموزه های آسمانی ائمه اطهار علیه مالسلا م با چشم دل به مشاهده قیامت برخاسته اند.
« مفاخر آذربایجان، نمادهای عزّت و سربلندی ایران اسلامی » طرح جامع با هدف آشناکردن جوانان و نوجوانان با سیره و سلوک بزرگان علما و عرفا ، نشر آموزه های بلند و متعالی قرآن و ائمه اطهار علیه مالسلام، مبارزه با شبیخون فرهنگی دشمن، پیشگیری از گسست فرهنگ دینی بین نس ل ها و… در سه به پنج زبان زنده دنیا و با بهره گیری از ظرفیت غالب رشته های هنری و فضای مجازی و… در حال اجراست.

1399-08-17

آسمان توحید و معرفت: شهود توحیدی و مراتب آن در مکتب قرآن و اهل بیت (ع)

آشنایی با سیره و سلوک مفاخر علما و عرفا و تأسی به این الگوهای رفیع سعادت، چراغ راه رهروانی است که در وادی عبودیت قد م […]
1399-08-17

علی علیه السلام و فلسفه الهی

یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی. یکی از کتاب […]
1399-08-17

مصارع المصارع

در این کتاب نظرات ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا (م 428 ه.ق) و ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شهرستانی (م 548 ه‍‍‍‍..ق) به نقد کشیده […]
1399-08-17

ابن عربی لیس بشیعی

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وله الحمد، والصلاة والسلام علی محمد وآله.. فإنه قد کان، ولا یزال، ثمة أناس یتظاهرون بالزهد، والإعراض عن الدنیا، ویدّعون لأنفسهم کرامات، […]