مرکز تخصصی معارف اهل بیت علیهم السلام برگزار می کند.