مؤسسه معارف اهل بیت‌(ع)

1402-04-02

سلسله نشست های تخصصی تربیت اسلامی با موضوع «سیر تکوین و ابعاد سند تحول بنیادین آموزش و پروش»برگزار می‌گردد.

نشست بیستم از «سلسله نشست های تخصصی تربیت اسلامی»با موضوع «سیر تکوین و ابعاد سند تحول بنیادین آموزش و پروش» برگزار می‌گردد. ارائه دهنده: ابوالفضل رحیمیان […]