08
مهر
GHADIRCONF05_poster
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
7:00 ق.ظ - 9:00 ب.ظ
شیراز

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمی و کاربری سازمان...

11
بهمن
HTCONF03_poster
سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
9:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ
تهران

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم...

28
مهر
60909
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
10:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ
مشهد

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،سازمان همياري شهرداري ها...

09
مهر
60830
دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ
اصفهان

دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع...

03
شهریور
5983a3ba-f725-4924-8ae3-64134ac98de8
سومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
8:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ
اردبیل

سومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمی...

29
بهمن
SPIPHQ01_poster
کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث
12:00 ب.ظ - 12:00 ق.ظ
اصفهان

کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مجتمع آموزش عالي قرآن و حديث...

20
آذر
ARHIS04_poster
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی
9:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ
تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع تحول در علوم انسانی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط...

28
تیر
RSHIW06_poster
ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام
12:00 ق.ظ - 7:00 ب.ظ
اصفهان

ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه...