همایش ها و نشست های موسسه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع است.

اطلاعات همایش و نشست های برگزار شده موسسه
 • عنوان همایش برگزار شده

زمان: روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش برگزار شده

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش برگزار شده

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

همایش و نشست های آتی موسسه
 • عنوان همایش پیش رو

زمان: روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش پیش رو

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش پیش رو

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

همایش ها و نشست های موسسه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع است.

اطلاعات همایش و نشست های برگزار شده موسسه
 • عنوان همایش برگزار شده

زمان: روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش برگزار شده

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش برگزار شده

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

همایش و نشست های آتی موسسه
 • عنوان همایش پیش رو

زمان: روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش پیش رو

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها

 • عنوان همایش پیش رو

زمان روز: دوشنبه مورخ 29 شهریور 98 | مکان سالن همایش ها